Oversikt over brukerroller

Her er en oversikt over de viktigste brukerrollene:

Administrator

Denne brukeren har tilgang til all funksjonalitet. I tillegg til det en kursfasilitator kan gjøre, kan en administrator for eksempel opprette brukere og endre diverse innstillinger.

Abonnent

Dette er standard rolle. Dette for brukere som kun skal ha tilgang til selve kurset som deltaker.

Instruktøren

Denne brukeren har tilgang til å redigere kurs. Instruktøren er altså en forenklet bruker som gjør kursproduksjonen enklere. For å beskytte innholdet på plattformen så har instruktører kun redigeringstilgang til de kursene som administrator gir de tilgang til. Les mer om denne brukeren her.

Gruppelederen

Gruppe-lederen har tilgang til Simplylearn sine rapporteringsverktøy. Dette er en god rolle å bruke når du ønsker at en bruker skal overvåke progresjonen til en bestemt gruppe. For eksempel hvis en bedrift skal ta en kurs på din plattform, så kan du opprette en gruppe for denne bedriften og setter gruppeledere som har tilgang til å se progresjonen til denne gruppen. Les mer om Gruppelederen.

Relaterte artikler