Kursstruktur

Før du begynner å lage kurs med Simplylearn 3.0 er det nyttig med en god forståelse av hvordan plattformen er bygd opp og kursene er strukturert. 

  • Det øverste nivået heter naturlig nok «Kurs».
  • Deretter kommer det «Moduler». Moduler er knyttet til et kurs.
  • Under Moduler har du ulike «Leksjoner». Leksjoner knyttes opp imot ulike moduler.
  • Nederst i hierarkiet finnes «Oppgaver». Oppgaver kan knyttes opp imot Kurs, Moduler eller Leksjoner.