Challenge exam

Simplylearn sin challenge exam gjør det mulig å hoppe over kurs ved å bestå et sett med spørsmål på starten av kurset. Om deltageren består vil deltageren automatisk få gjennomført det gitte kurset.

Dette gir deltagerne mulighet til å hoppe over det de kan fra før, og kan spare tid og motivere deltagerne.

Hvordan lage en challenge exam

Creating your challenge exam is very simple since it’s built-in directly to Simplylearn and does not require an additional plugin to run. To create your first challenge exam:

Å lage din egen challegne exam er veldig enkelt siden det er bygget direkte inn i Simplylearn og ikke krever eksterne plugins. For å lage din første challenge exam:

  1. Naviger til Simplylearn > Challenge Exam
  2. Klikk på «Add New» knappen på toppen til høyre på skjermen

Hvordan sette opp din egen challenge exam

Skjerm- og innholdsalternativer