Gruppelederen

Gruppeleder er en brukerrolle som er inkludert i SimplyLearn. En bruker med denne rollen har adgang til å: 

  • se rapporter om kursforløp for alle brukere i gruppen
  • se rapporter om oppgave-fremgang for alle brukere i gruppen
  • sende e-postmeldinger til hele gruppen

Hvordan legge til en ny gruppeleder

Kun en administrator kan legge til en ny gruppeleder i plattformen. 

  1. Hover over «brukere», og klikk på «Legg til ny bruker».
  2. Fyll ut informasjonen som er nødvendig. 
  3. Velg «Gruppeleder» som rolle. 
  4. Klikk på «legg til ny bruker». 

Tilordne en gruppeleder til en gruppe

Når gruppelederen(e) er opprettet, må du tildele dem til gruppen. Det er ingen grenser for antall gruppeledere som kan tildeles en gruppe. For å gjøre dette, følg prosessen nedenfor: 

  1. Gå til den gruppen du ønsker å redigere
  2. Klikk på «brukere»
  3. Flytt over brukeren du ønsker skal få tilgang under «Group users»

Se progresjonen til dine gruppedeltakere

Ved å bruke «grupperapportene» kan du følge med på progresjonen til dine kursdeltakere. Du kan se hvor langt i kurset gruppen din har kommet samlet sett, eller se hvor langt hvert individ i gruppen har kommet. 

Fra denne siden har du mulighet til å: 

Administrer dine grupper

Hvis du er gruppeleder for flere grupper, så kan du se fullstendig oversikt over dette via linken «gruppeadministrasjon». På denne linken vil du se alle gruppene du administrerer og ha mulighetene til å se gruppemedlemmene i enhver gruppe.