Teste responsivt design

1. Chrome

Bruk Google Chrome nettlesar:

Høgreklikk > Inspiser > Klikk på ikonet til venstre (mobil/nettbrett, sjå blått ikon på illustrasjon):

No ser du mobilversjon. Klikk ein gong til for å gå tilbake til desktop.

2. Endre storleik på nettlesarvindauge

Ein annan metode: Dra i sida på nettlesaren og redusere storleiken. Kan hende du på laste sida på nytt når den er på det smalaste, for at den skal visast korrekt.

3. Bruke eksterne tenester

Og så går det sjølvsagt an å bruke tredjepartstenester.

Relaterte artikler