Lydmodul oversikt

Ved hjelp av lydmodulen kan du sette inn en eller flere lydfiler fra mediebiblioteket eller en enkelt lydfil fra en ekstern kilde, i tillegg til å velge noen avspillingsalternativer.

Bruke lydfiler fra mediebiblioteket

Når du velger alternativet Mediebibliotek i lydmodulen, klikker du koblingen for å velge en eller flere lydfiler som skal spilles av. Du kan også laste opp nye filer på den tiden også. Når du har lagt til lydfilene, vises noen avspillingsalternativer.

Hvis du velger en enkel lydfil, vises en enkel lydspiller i den gjengitte utgangen:

This image has an empty alt attribute; its file name is Lydmodul-oversikt-01-1024x440.png

Hvis du velger mer enn en lydfil, vises flere alternativer, og en spilleliste vises i gjengitt utgang: 

Å bruke lydfiler fra en ekstern kilde

Du kan bruke lydmodulen til å spille en enkel lydfil fra en ekstern kilde.

For å få et eksternt lydklipp til å fungere, trenger du en direkte URL til lydfilen. Når du har oppgitt nettadressen, vises noen ekstra alternativer, og den gjengitte utgangen viser en enkel lydspiller:

Relaterte artikler