Moduloversikt for kontaktskjema

Kontaktformularmodulen legger inn et kontaktskjema direkte i en rad. Bredden på skjemaet fyller bredden på kolonnen.

Dette er et veldig grunnleggende kontaktskjema med navn, emne, e-post og telefonfelt. Som standard vises feltene Navn og e-post, og feltet Emne og telefon er skjult. Alle felt som vises er påkrevet.

E-postvarsler sendes automatisk ved skjemainnlevering. Hvis feltet Emne vises i skjemaet, viser e-postlinjen teksten som er skrevet inn i det aktuelle feltet. Hvis feltet Emne er skjult i skjemaet, kan du legge til en egendefinert e-postlinje. Hvis du ikke angir et egendefinert emne, er standard e-postlinjen e-postadresse.

Du kan velge om personen som sender skjemaet får en bekreftelse på skjermen, og i så fall, om du klikker på knappen, sender personen den til en annen nettadresse, eller viser bekreftelsesmeldingen i stedet for skjemaet. Du kan også stile knappetiketten (standard etiketten er Send), legg til et knappikon, endre knappens farge og så videre.

Du kan legge til en Google reCaptcha-knapp i skjemaet for å avskrekke spam.

Relaterte artikler