Hvordan legge inn powerpoint filer

Denne artikkelen viser deg to metoder på hvordan du kan innebygge dine powerpoint filer på din plattform. 

Legg inn via Google Drive

Vi anbefaler at du publiserer dine presentasjoner via Google Drive. Hvorfor? Hvis du i etterkant av publisering ønsker å gjøre endringer kan du justere disse direkte i Google Drive. Endringene som gjøres her vil automatisk reflekteres på din plattform. Se video nedenfor for demonstrasjon av funksjonalitet og veiledning til hvordan du setter dette opp. 

Last din powerpoint fil direkte inn i din plattform

Hvis du ikke ønsker å publisere din powerpoint filer via Google Drive, så har du også muligheten til å laste disse opp direkte inn i plattformen. Men, grunnet lav etterspørsel etter denne løsningen må du be oss i Simplylearn om å aktivere denne løsningen for deg. Ta kontakt med oss også vil vi gjøre denne løsningen tilgjengelig for deg. 

Når løsningen er blitt tilgjengelig kan du følge denne prosessen for å vise dine powerpoint filer for sluttbruker. 

  1. Gå til den siden du ønsker å laste din fil opp på.
  2. Klikk på + tegnet.
  3. Søk deretter på «document» 
  4. Klikk så på «document» ikonet og velg deretter «upload document». 
  5. Last så opp din powerpoint fil

Prosess er også dokumentert i GIF nedenfor. 

Relaterte artikler