Hvordan kan vi konvertere dine PowerPoint og andre filer til kursinnhold?

 • SimplyLearn checkmark

  Sjekk dine kursfiler og infomasjon.

  Prosessen begynner med at du laster opp dine kursfiler og informasjon på vår plattform. Dette enkle trinnet utløser en automatisert melding til vårt team, som sikrer rask behandling og videre fremgang.

 • SimplyLearn checkmark

  Konfidensiell behandling

  Dine filer blir behandlet med den høyeste grad av fortrolighet. Vi anerkjenner og respekterer at disse materialene er din eiendom. I tråd med personvernreglene GDPR sikrer vi at all data behandles sikkert og ikke deles med noen tredjeparter. Etter at konverteringsprosessen er fullført, slettes dine data for å opprettholde ditt personvern.

 • SimplyLearn checkmark

  Avklaringsmøte

  Vi tar din visjon på alvor. Et kort avklaringsmøte blir arrangert for å sikre at vi har en grundig forståelse av ditt budskap og ønsket pedagogisk tilnærming. Din kunnskap er verdifull, og vi ønsker å sikre at den overføres på den mest effektive måten.

 • SimplyLearn checkmark

  Skreddersydd tilbud:

  Basert på vår forståelse av dine behov og mål, sender vi deg et skreddersydd tilbud for å konvertere dine filer til interaktive kurs. Dette tilbudet er uforpliktende og blir etterfulgt av et online møte der vi går gjennom detaljene.

 • SimplyLearn checkmark

  Implementering av kurset

  Når vårt tilbud er akseptert, tar vi hånd om alt det tekniske og oppretter ditt nye kurs. Vi starter et kundeforhold, og kurset blir levert i henhold til avtalt tidslinje.

 • SimplyLearn checkmark

  Lancering av kursplattformen

  Din nye kursplattform og kursinnhold er nå klare. Kurset er satt opp og optimalisert for salg eller distribusjon. Dette er begynnelsen på din reise med å nå en bredere målgruppe og formidle kunnskap på en interaktiv og engasjerende måte.