Se kursdeltaker sine svar på oppgaver og gi tilbakemelding

Når en kursdeltaker svarer på et åpent spørsmål, altså at kursdeltaker skriver inn et fritt tekstsvar, så vil gruppeleder og administrator ha mulighet til å gi kursdeltaker en tilbakemelding på dette. Kursdeltaker vil få en notifikasjon på mail om tilbakemeldingen og vil deretter ha mulighet til å svare kursinstruktør. Slik kan man ha god interaksjon med kursdeltakere via Simplylearn sin læringsplattform.  

Gå først inn på Simplylearn –> Rapporteringer. 

Herfra er det to metoder for å gi tilbakemelding til din kursdeltaker. 

Via «Brukerrapporter

Hvis du allerede vet navnet på den kursdeltakeren du ønsker å gi tilbakemelding til, så anbefaler vi å gå denne veien. Se video nedenfor. 

Via «Kursrapporter»

Bruk denne metoden hvis du ønsker å gi tilbakemelding til mengde kursdeltakere i samme kurs.