OneCollege

For et selskap som OneCo, når vi tar Simplylearn fullt ut og bruker det så godt vi kan, så reduserer vi kostnadene med flere millioner kroner i året.

- Arnstein Moy (Konserndirektør Forretningsutvikling ved OneCo AS)

uabb-device-laptop
A tradesman sat at the back of his van using a digital tablet to check the details of his next job.

OneCo sparer millioner med Simplylearn

OneCo har over 3000 ansatte. En stor andel av disse ansatte må gjennomføre lovpålagt opplæring årlig. I tillegg er OneCo sine ansatte geografisk spredd, noe som gjør opplæringen mer utfordrende. Med Simplylearn gjennomfører OneCo en mer effektiv og kostnadsbesparende opplæring av sine ansatte. Kursmodulene er bygd opp slik at montører, ingeniører og andre kan gjennomføre kursene der de er i hverdagen. Opplæringen kan gjennomføres uten at det går utover produksjonen noe som fører til besparte kostnader.

Videobaserte kurs

OneCo benytter video for å sette opp sine kurs. Videobaserte kurs fra Simplylearn vil gi kursdeltakeren en visuell tilnærming til kurset, som vil gi diverse fordeler som:

  • En ryddig og mottakervennlig «steg for steg»-demonstrasjon av kursmateriellet
  • En mer menneskelig kommunikasjon
  • Større troverdighet til innholdet
  • Funksjonen Videoprogresjon*

*For å sikre seg at kursdeltakerne aktivt ser igjennom alle videoene i et kurs benyttes funksjonen videoprogresjon. Denne funksjonen tvinger dine kursdeltakere til å se videoene ferdig før de kan gå videre i kurset. Videre progresjon er altså ikke mulig før systemet har registrert at hele videoen er sett.

Kurssertifikat

OneCo sine kurs avsluttes ofte med en oppsummeringstest der det er påkrevd at kursets deltakere avslutter med en selvbestemt prosentsats.

Ved å benytte seg av denne funksjonen vil man som ansvarlig få en kvalitetsikring på at de ansatte har mottatt den kompetansen de skal ha.

Funksjonen vil kunne gi muligheten til å sertifisere de ansatte. Dette sertifikatet vil være en stor fordel for å skape troverdighet til bedriften ved å bekrefte for eventuelle eksterne aktører at man både har kunnskapen og kompetansen som trengs.

mockuuups-macbook-pro-mockup-on-a-table-with-pottery-above-it
mockuuups-person-holding-iphone-mockup

Mobilvennlig

Alle kursene som blir satt opp med Simplylearn er responsive. Dette vil si at de er like brukervennlige på mobil og tablet, som de er på desktop. Dette gir brukerne muligheten til å ta kursene når og hvor det passer dem!