LMS utviklet i Norge

Hvorfor skal du bruke et LMS som er utviklet i Norge? Test systemet gratis og uforpliktende i 14 dager, og se selv.

LMS i Norge

Et Learning Management System (LMS) kan i utgangspunktet være laget hvor som helst i verden. Det at vi bruker norske utviklere gir oss allikevel enkelte fordeler i det norske markedet.

To fordeler med norsk LMS

Den første fordelen med å bruke et system som har norske utviklere, er at kulturelle variasjoner påvirker læringsmetodene man bruker. Fordi vi tenker etter den norske læringsmodellen vil norske brukere kjapt kjenne seg igjen i metodikken og løsningene som er implementert i systemet. 

Den andre fordelen er at vi selvfølgelig har norske ansatte og norske kundebehandlere til å serve våre kunder i Norge. På den måten unngår man språklige misforståelser, og legger til rette for effektive og gode løsninger. Systemet tilbyr en rekke ulike muligheter

Noen av mulighetene:

Drag & Drop gjør at du enkelt former sidene slik du ønsker
Responsivitet gjør at plattformen alltid tilpasser seg brukerens skjerm både på mobil, nettbrett og Pc
Quiz og testmuligheter som lett og lekent avdekker deltakernes ferdighetsnivå, samtidig som det virker opplærende
Egne brukerprofiler slik at deltakerne kan holde oversikt over egen kursaktivitet
Offisielle kurssertifikater som kan tildeles deltakere som fullfører opplæringen
Kurselementer kan åpnes gradvis etter dato eller etter hver enkelt deltakers løp i kurset
Enkel integrering av Google Drive og Dropbox
Gruppetilgang hvor du kan tilordne en egen gruppeleder

Dette er et utdrag av muligheter i systemet. For å se om dette er riktig system for deg, anbefaler vi å prøve det selv.

Hvem bruker et LMS?

Læringsplattformen vår brukes av bedrifter som skal oppdatere og utvikle kompetanse hos ansatte, i skole- og utdanningsmiljøer og av selvstendige leverandører av kurs.

Kort forklart er plattformen et verktøy for å utvikle kompetanse hos noen som har behov for det.

Ved å bruke et LMS til videreutvikling av ansatte vil man kunne spare store kostnader som er knyttet til reise, overnatting og kurslokaler. Man sikrer også at alle deltakere på kurset får nøyaktig samme informasjon, selv om kurset gjennomføres flere ganger for ulike deltakere.

Plattformen vår er populært blant foredragsholdere som selger formidling av sin kjernekompetanse. Systemet kan ta imot betaling fra nye deltakere, som får tilgang til kurset så snart det er betalt. Deretter kan kursmoduler automatisk rulles ut basert på deltakerens egen progresjon. Enkelt og effektivt.

uabb-device-window
E-læring web 2.0

Basert på verdens største publiseringsverktøy

WordPress er det største nettpubliseringssystemet i verden og det er beregnet at ca. 39% av hele internett er bygget på dette. Derfor er sikkerheten og funksjonaliteten ivaretatt av flere tusen utviklere som daglig utvikler og forbedrer verktøyet.

Ved å dra nytte av mulighetene i WordPress har vi derfor kunnet skape en læringsplattform som er enkel å bruke og som ser bra ut. Du innlemmer enkelt systemer som Google Drive og Dropbox i LMS-systemet, slik at du kan overføre og ha tilgang til dine bilder, videoer og filer.

Du kan bruke systemet slik det kommer fra oss, eller så kan vi kan gjøre plattformen til en del av den nettsiden du allerede har, og skreddersy den til ditt grafiske utrykk. På den måten vil det være din merkevare og ditt innhold som fremtrer, og systemet vil fremstå som ditt eget.