LMS - Learning Management Software

Skap en smartere organisasjon, med software som er laget for å gjøre flinke folk flinkere.

Vår skybaserte software gjør læring lekent, elegant og enkelt å administrere. Prøv oss gratis og uforpliktende i 14 dager før du bestemmer deg.

LMS i Norge

Learning Management Software – System eller programvare?

Systemet vi leverer er et såkalt SaaS. Det betyr at du ikke bare får en programvare som skal lastes ned, men en tjeneste hvor vi tar oss av det løpende vedlikeholdet. Sikkerhet og oppetid er håndtert av oss, slik at du kan fokusere på deltakere og innhold.

Software bygget på WordPress

WordPress er det største nettpubliseringssystemet i verden og det er beregnet at ca. 39% av hele internett er bygget på dette. Vi har valgt å bygge på denne publiseringsplattformen fordi flere tusen utviklere hver dag jobber med sikkerhet og brukervennlighet i systemet.  Ved å benytte oss av denne resursen har vi skapt et smidig effektivt læringsverktøy.

Noen av mulighetene i vår software: 

Responsiv

Responsivitet gjør at plattformen alltid

tilpasser seg brukerens skjerm både på

mobil, nettbrett og Pc.

Drag & Drop

Drag & Drop gjør at du enkelt former sidene slik du ønsker

Interaktive tester

Quiz og testmuligheter som lett og lekent

avdekker deltakernes ferdighetsnivå,

samtidig som det virker opplærende.

Brukerprofiler

Egne brukerprofiler slik at deltakerne kan

holde oversikt over egen kursaktivitet.

Kurssertifikater

Offisielle kurssertifikater som kan tildeles

deltakere som fullfører opplæringen.

Åpne etter dato

Kurselementer kan åpnes gradvis etter dato

eller etter hver enkelt deltakers løp i kurset.

Fleksibelt

Enkel integrering av Google Drive og Dropbox

Grupper

Sett opp grupper med kursdeltaker og gi en

gruppeleder tilgang til å administrere gruppen. 

Nå har du fått en liten oversikt over «hvordan», men det viktigste spørsmålet er kanskje «hvorfor»?

Hvorfor bruke en learning management software?

Dersom du har behov for å levere et kurs, drive opplæring eller utdanning, er en digital løsning det beste verktøyet. Selv om vi tror på viktigheten av å møtes personlig i noen tilfeller, er det lenge siden det ble avleggs å holde fysiske kurs hver gang noen skal oppdateres.

Et kursopplegg som er delvis automatisert sikrer at alle får tilgang til den samme informasjonen, samtidig som kostnadene holdes nede.

For de fleste virksomheter skjer moderniseringen så raskt, at medarbeidere må oppdateres minst en gang i året. Når en medarbeider kan logge seg på og gjennomføre kurset fra egen arbeidsplass, reduseres kostnadene betraktelig sammenlignet med å reise til fysiske kursfasiliteter.

LMS - Learning management software
uabb-device-desktop

Enkel læring – Simply Learn

Enkel læring er selve formålet med vårt system. Det er enkelt å lage kurs og det er enkelt å gjennomføre dem. Det er unødvendig å la dårlige systemer komme i veien for kompetanseutvikling, når det finnes moderne løsninger som Simply Learn.

I vår læringsplattform får du god oversikt gjennom en kurs og brukerrapport. Denne gir administrator oversikt over kurs og deltakeres progresjon. Man kan enkelt gå inn på hver enkelt bruker i kurset og se hvor langt deltakeren har kommet i ulike kurs, se besvarelser og gi individuell respons.

På denne måten har du full oversikt og kan lett følge opp hver enkelt deltaker.

Prøv vår learning management software gratis i 14 dager, så forstår du hvor smidig det kan gjøres.