Enhver kursdeltaker vil få tilgang til sin egen profilside. Her vil en få full oversikt over….

  • de kursene man har tilgang til
  • de tilbakemeldingene man har fått fra kursinstruktører
  • opptjente kursbevis
  • progresjon i kurs