Introduksjon til Gravity Forms

Gravity forms er et verktøy som gir deg adgang til å lage både enkle og avanserte skjemaer for deretter å kunne publisere de på din plattform.

I denne artikkelen går vi igjennom hvordan du (1) setter oppe et skjema og (2) publiserer det på din læringsplattform eller nettside.

Et par merknader, Gravity Forms er ikke eksisterende på alle Simplylearn plattformer. For å få tilgang til verktøyet må du ta kontakt med oss i Simplylearn. Videre må det nevnes at denne artikkelen kun fungerer som en introduksjon til Gravity Forms. Hvis du har behov som ikke dekkes av denne artikkelen anbefaler vi det å ta kontakt med oss i Simplylearn eller les nærmere på Gravity Forms sin egen dokumentasjon.

1: Sett opp ditt skjema

For å sette opp et skjema, må du gå på til din plattforms kontrollpanel. Deretter trykker du på “Skjemaer”.

image

Du har så muligheter til å administrere eksisterende skjemaer, eller sette opp et nytt skjema. Ved oppsett av skjemaet har du mulighet til å sette opp en rekke skjemafelter. Vi går ikke inn på detaljene til feltene i denne artikkelen, men se gjerne Gravity Forms sin egen veiledning for bruk av disse skjemafeltene.

2: Publisering av ditt skjema

For å publisere ditt skjema må du først gå til den lokasjonen du ønsker å legge skjemaet på. Når du er på riktig side eller innlegg kan du trykke på + tegnet og søke etter “Gravity Forms”. Du vil deretter får mulighet til å velge ønsket skjema. Se animasjon nedenfor.

image

Hvis du ønsker å publisere dine skjemar ved bruk av sidebyggeren, ta kontakt med oss.