E-læring leverandør

Simply learn er en totalleverandør av plattformer for e-læring, som gjør digitale kurs smidige og elegante.

Som leverandør av en komplett kursplattform for e-læring, håndterer vi alle tekniske løsninger, oppdateringer og sikkerhet. Vår plattform er laget for å være enkel å bruke, slik at løsningen blir intuitiv, effektiv og pen.

Hva er e-læring?

E-læring er kort fortalt elektronisk læring. Undervisningen foregår via en skjerm i stedet for i et klasserom, og kan bestå av flere elementer. Disse er ofte en blanding av undervisningsvideoer, presentasjoner og tekster, som blir fulgt opp med automatiske tester, innsendinger og diskusjoner med lærer og andre studenter. Systemet tilpasses automatisk til alle skjermer slik det det fungerer like godt på mobil som på pc.

Hvordan innholdet struktureres er avhengig av hva slags type kursing du skal gjennomføre. Noen har behov for aktiv tilstedeværelse og dialog med studentene, mens andre har behov for fullautomatiserte løsninger som går av seg selv.

Vår kursplattform tilpasses enkelt til behovene du måtte ha. Du kan blant annet ha en fremdriftsplan som ruller ut kurselementer basert på kursdeltakerens progresjon, eller interaktive tester som avdekker deltakerens kompetansenivå.

werrgerfefre

Vår rolle som e-læring leverandør

En digital læringsplattform (et LMS system) skal tilgjengeliggjøre ulike læringselementer som settes sammen til kurs og treningsprogrammer. Dette publiseres som i et nettbasert system som er tilgjengelig for alle som har tilgang til internett.

Du er leverandøren av kompetansen og innholdet, og vi er leverandøren av systemet som skal formidle dine kurs.

Systemet skal i hovedsak håndtere 3 deler av kursvirksomheten:

  • Læring

    Distribuere kurs og opplæringsmateriell til dine deltakere og involvere dem gjennom dialog og testing.

  • Administrasjon

    Administrere kursene, deltakerne og resultatene deres, slik at det er oversiktlig og lett tilgjengelig.

  • System

    Automatisere prosesser, vedlikehold og sikkerhet.

Vi leverer altså en komplett digital løsning som rommer alt du behøver for å gjennomføre opplæring, dialog, testing og sertifisering av deltakere. Plattformen er bygget på WordPress, som er verdens største publiseringsplattform. Derfor er sikkerhet og oppdateringer alltid godt ivaretatt, uten at du behøver å tenke på det.

uabb-device-desktop

Muligheter

Når du bruker en digital plattform økes tilgjengeligheten for deltakerne. Man behøver ikke å pendle eller forflytte seg fysisk for å delta, men kan gjennomføre kurs der man er. Man slipper også kostnader knyttet til lokasjon og begrensinger som skyldes kapasitet i klasserommet.

I et fullautomatisert kursopplegg har du mulighet for å kunne ha flere tusen deltakere som gjennomfører kurset og får utstedt kursbevis, basert på beståtte tester, uten at du selv behøver å være tilstede.

Plattformen er også tilrettelagt for en stor grad av interaktivitet, slik at du kan følge opp kursdeltakerne underveis og holde en løpende dialog med dem dersom du ønsker det.

For å få litt bedre innsikt i hvilke muligheter som finnes, anbefaler vi å teste kursportalen selv. Vi tilbyr 14 dagers gratis og uforpliktende utprøving av systemet slik at du kan vurdere hvorvidt det passer for deg. Vi krever ikke depositum eller kredittkort i testperioden.

Simply Learn er din leverandør av systemer for e-læring