Xpand gjennomfører fysisk og digitalt kurs for 70 deltakere

Siden i fjor høst har 70 ledere fra Ungdom i Oppdrag Norge gått gjennom et Xpand lederkurs med Øyvind Augland som tilrettelegger, og brukt SimplyLearn som plattform for læring på nett.

Published 12. juni 2020
Andy West

Andy West

Xpand-kurs Grimerud)

Deltakerne har fått videoundervisning og oppgaver på nett, i forkant av hver av de tre undervisningsmodulene. Første modul fant sted i oktober på Grimerud Gård. På grunn av Covid-19 ble den neste modulen over Zoom. Kurset avsluttes med siste modul i september.

En av deltakerne på kurset er Vegard Furuskjeg (se bildet). Han holder til i Skien og jobber som skoleleder for Ungdom i Oppdrags senter der.

«Kurset har uten tvil vært veldig nyttig og lærerikt» forteller han.Vegard

Vegard sier at det å se videoer og oppgaver i forkant av det å møtes fysisk gjør det mye lettere å samtale i teamene, da alle har fått reflektert en del rundt temaene som blir undervist.

«Da jeg så videoene på nett tok jeg notater på det jeg opplevde som mest relevant og spørsmål jeg hadde. Jeg opplevde derfor at jeg var godt forberedt og at det var til stor hjelp i samtalene vi hadde.»

Dette er et godt eksempel på det som kalles blended learning. En tar det beste fra online læring og fysisk klasseromsundervisning, å kombinerer det.

Vegard vår godt fornøyd med læringsplattformen på nett som han opplevde som oversiktlig og fin.

«Jeg syns det var en smart løsning at jeg må fullføre steget jeg er på, før jeg kan gå videre. Det er enkel og god plattform å bruke, og oppleves som ukomplisert» avslutter Vegard.

Bestill en gratis demo i dag og la oss finne ut hvordan vi kan betjene din bedrift.